نمایش فارغ التحصیلان
نمایش بر اساس حروف الفبا :ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image
ردیف   نام   نام خانوادگی   گروه:   رشته:   مقطع:  
 1                
 2   فاطمه   آ خوندی   مدیریت‏بازرگانى   مدیریت بازرگانی - بازاریابی   کارشناسی ارشد ناپیوسته 
 3   مرسده   آ دابی   مدیریت‏دولتى   مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی   کارشناسی ارشد ناپیوسته 
 4   فریده   آ ذرپی   علوم انسانی تربیت‏بدنى و علوم ورزشی   تربیت دبیرتربیت بدنی وعلوم ورزشی   کارشناسی 
 5   فرشاد   آ قا کثیری   مدیریت‏صنعتى   مدیریت صنعتی   کارشناسی 
 6   محمدحسین   آئین پرست   فیزیك   فیزیك - حالت جامد   کارشناسی 
 7   مریم   آئین نژاد   شیمى   شیمی - كاربردی   کارشناسی 
 8   نرگس   آئینه   مدیریت‏بازرگانى   مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی   کارشناسی ارشد ناپیوسته 
 9   الهه   آئینه   ریاضى   ریاضی كاربردی - تحقیق درعملیات   کارشناسی ارشد ناپیوسته 
 10   محمدعلی   آئینه   مدیریت‏صنعتى   مدیریت صنعتی   کارشناسی 
 11   الهه   آئینه   ریاضى   ریاضی - ریاضی كاربردی   کارشناسی 
 12   محمدتقی   آئینه بیگی   جامعه‏شناسى‏   علوم اجتماعی - جامعه شناسی   کارشناسی ارشد ناپیوسته 
 13   افسانه   آئینه بیگی   تاریخ وباستان شناسی تاریخ وتمدن ملل اسلامی   تاریخ-تاریخ عمومی جهان   کارشناسی ارشد ناپیوسته 
 14   ساناز   آئینه چی   برق   مهندسی برق - الكترونیك   کارشناسی 
 15   مهناز   آئینه چی   اقتصاد (تحصیلات تکمیلی)   اقتصادانرژی   کارشناسی ارشد ناپیوسته 
 16   شهرزاد   آئینه چی   مرمت   مرمت واحیاءبناهاوبافتهای تاریخی   کارشناسی ارشد ناپیوسته 
 17   حوریه   آئینه چی فر   ادبیات‏فارسى   زبان وادبیات فارسی   کارشناسی 
 18   علی نقی   آئینه چیان   مكانیك   مهندسی مكانیك درطراحی جامدات   کارشناسی 
 19   سامه   آئینه چیان   معمارى   مهندسی معماری   کارشناسی ارشد پیوسته 
 20   بهاره   آئینه سازی   فیزیك   فیزیك - حالت جامد   کارشناسی