اطلاعات دانشجو
نام پدر: عباس
جنسیت: مرد
گروه: نمایش
رشته: نمایش - بازیگری
مقطع: کارشناسی
تاریخ فراغت از تحصیل: 78/04/30
سیستم آموزشی: تمام وقت

شهرام پوراسد متولد ۱۳۴۷ در تهران

 

وی دارای لیسانس تئاتر از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی می‌باشد.