اطلاعات دانشجو
نام پدر: محمداسماعیل
جنسیت: زن
گروه: تاریخ وباستان شناسی تاریخ وتمدن ملل اسلامی
رشته: تاریخ-تاریخ عمومی جهان
مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ فراغت از تحصیل: 79/11/08
سیستم آموزشی: تمام وقت