اطلاعات دانشجو
نام پدر: حسین
جنسیت: مرد
گروه: نمایش
رشته: نمایش - بازیگری
مقطع: کارشناسی
تاریخ فراغت از تحصیل: 00/00/00
سیستم آموزشی: تمام وقت

مهدی امینی خواه متولد مرداد۱۳۵۹ فارغ‌التحصیل رشته نمایش - بازیگری از دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است