اطلاعات دانشجو

بهاره رهنماهزاوه

جنسیت: زن
گروه: نمایش
رشته: ادبیات نمایشی
مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ فراغت از تحصیل: 83/12/19
سیستم آموزشی: تمام وقت

بهاره رهنما در 10 آذر سال 1352 در هزاوه از توابع استان مرکزی متولد شد.

وی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گرفته است.